Om frisklivsentralen

Frisklivssentralen-logo

Frisklivssentralen er eit tilbod til alle innbyggjarane i Finnøy kommune, born, unge og vaksne. Me ynskjer å være med deg å endra levevaner for å få eit friskare liv. Me tilbyr både kurs og individuell vegleiing «innan eit sunnare og betre liv» sjanger. Me vil legga opp til ei aktiv heimeside for sentralen, som til ein kvar tid vil vera oppdatert over turstiar, aktiviteter på øyane og kva sentralen vil tilby.  Også ymse gode anbefalingar innan fysisk aktivitet og utprøvde sunne og gode oppskrifter.

Litt info om kvart emne:

Livsstilopplegget!

Livsstilopplegget er ein endring av den daglige kost og fysisk aktivitet og vil gå over 6 veker med vegledning via data.

Før start har du eit personleg møte med vegleiar, både ang kost og fysisk aktivitet, kor mål for opplegget og tiltak for å nå målet blir gjennomgått. Alle får en skriftlig plan basert på disse samtalene. Videre oppfølging blir med spørsmål og svar via enkel PC-bruk med personlig innlogging. Alle data blir behandla konfidensielt (dette gjelder ikke generell informasjon.).

Vi starter som annonsert den 1. november 2015.

Opplæring og bruk av data vil bli gitt i forbindelse med det personlige møtet.

Ellers vil me geleide deg gjennom” jungelen” av velmeinte kost opplegg, både helsefremmende hensikter – psykisk og fysisk, vektreduksjon og bedre fysisk form.

Vi vil legge ut ”lenker” som er utfyllende og varierte. Vi kan ikke stå inne for alt som blir sagt, men vil forsøke å lede an til seriøse aktører. Når det gjelder teorier rundt kost, både som vil gi helsegevinst og redusere vekta, har jeg ”landet” på en teori som jeg har erfart bra. Men,- her er mange trender, alle med god intensjon, men det er viktig å ikke mixe sammen litt fra den ene og den andre, da vinninga ikke blir som tenkt. Men som sagt i ordtaket ”Det er mange veier til Rom”.

Psykisk utfordringer/plager/belastninger, som lettere depresjon, utbrenthet, stress, uro,  angst, ensomhet

Søvn kurs, strukturendrings/motivasjons kurs, røyke og snus avvenning.

Me vil nytte lokal legeekspertise, ansatte i psykisk helse og innleige av ekspertise i forbindelse med kurs av forskjellige slag. (Se under hovedpunkt på framsiden ).

Aktivitetsplattform:

«Juztmove» er eit utrolig flott verktøy som kan nyttes både alene og i grupper vil bli anbefalt og lært opp til å kunne bruke. Det inneholder over 100 forskjellige video framvisninger av fysisk aktivitet som kan være aktuelt for deg.