Sjukeheims-pakka

For bebuarar og tilsette på Finnøy sjukeheim.

Juzt Move

Ein frivillig koordinator eller tilsett for opplegget får tilgong til nettsida www.juztmove.no. Her ligg det ein mengde treningsvideoar. Juztmove er ikkje berre eit treningssenter på nett, men inneheld treningsvideoar som kan nyttast av alle. Her finn du alt frå rolege yoga timer til sjølvforsvar og kamsport timar. For å finne dei ulike treningsformene kan du gå til søkjefeltet på nettsida og skrive det du leitar etter. Til døme skriv du Yoga, då kjem alle videoar med Yoga opp i ei liste over desse programma. Når du er logga inn kan du også søkje i heile videobiblioteket for å finne
treningsvideoar som passar for brukaren.

Juzt Move kan organiserast som ein fellesaktivitet på sjukeheimen
Koordinatoren, eller den tilsette får opplæring av ein instruktør i starten som
vil visa korleis ein kan gjennomføre øvelsane til dei ulike formåla.

Send forespørsel!